O firmie

Na początku roku 2014 Spółka weszła w skład Grupy Kapitałowej
HOLLYWOOD S.A.

HOLLYWOOD S.A.
Przynależność do grupy pozwoliła na rozszerzenie działalności i zastosowanie innowacyjnych technologii takich jak SYSTEM RFID.
HOLLYWOOD S.A. jest pionierem, który wdrożył system identyfikacj radjowej do branży pralniczej.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie kompleksowych usług prania wodnego i chemicznego na rzecz odbiorców działających w różnych branżach:
hoteli, ośrodków konferencyjnych, akademików, ośrodków wypoczynkowych, zakładów przemysłowych, jednostek wojskowych, zakładów opieki zdrowotnej.
System RFID okazał się niezbędnym narzędziem do identyfikowania i prowadzenia metryki każdego egzemplarza przekazywanego do pralni i z pralni do klienta.